Synthese
Uitgeverij Synthese


Wereldreligies, eenheid en diversiteit

René van Dijck


De grote wereldgodsdiensten over tijdloze thema’s – uitspraken over enkele thema’s zoals liefde, plicht, vriendschap, moed
geloof, haat etc.
Dit boek laat zien dat religies, ook al zijn ze in zeer verschillende culturen en ver uiteenliggende tijden ontstaan, in hun ethische en morele richtlijnen met elkaar overeenstemmen Kortom, een poging om zowel verschillen als overeenkomsten
en verbanden tussen de 5 grote wereldreligies in vrij eenvoudig taalgebruik uit een te zetten.

René van Dijck, studeerde cultuur-en wetenschapsstudie aan de universiteit van Maastricht.
Hij gaf jarenlang les aan middelbare scholen in de vakken levensbeschouwing en filosofie
En verdiepte zich in overeenkomsten tussen de religies. Thans doceert hij wereldreligies en boeddhisme aan diverse educatieve instellingen en geeft hij lezingen.
DETAILS
ISBN 9789062710362
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 140
Druk: 1
Datum: 15/10/2007
Imprint: Synthese
Status: Verwacht
Prijs:  € 15,00