Synthese
Uitgeverij Synthese


Astologie als ambacht
klassieke uurhoeksastrologie
Martien Hermes


Sinds enige jaren beleeft de klassieke astrologie een comeback. Uurhoeksastrologie is die tak van de astrologie die zich bezighoudt met de kunst van het beantwoorden van uiteenlopende vragen. De astroloog beantwoordt deze vragen aan de hand van de horoscoop die hij berekent voor het moment waarop hem een vraag gesteld wordt. Deze vraaghoroscoop wordt geanalyseerd door het toepassen van een aantal eenvoudig te leren klassieke duidingregels en beperkt zich tot een klein aantal onderdelen vadeze horoscoop: twee of drie planeten en een paar astrologische huizen. De klassieke werkwijze en procedure worden systematisch en stapsgewijs behandeld. Gezien de verwaarlozing van de klassieke uurhoekastrologie in de laatse eeuwen betekent dit boek een herniewde kennismaking, enerzijds een 'astrologia restaurata', anderzijds de introductie van een aantal vergeten methoden en technieken.DETAILS
ISBN 9789062710256
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 284
Druk: 1
Datum: 15/10/2007
Imprint: Synthese
Status: Verwacht
Prijs:  € 22,00