Synthese
Uitgeverij Synthese


De verborgen kennis van het oude Egypte

Erik Hornung


Reeds in de antieke periode is er een beeld ontstaan van een esoterisch Egypte dat slechts in een losse samenhang met de historische werkelijkheid staat. Het presenteert Egypte als diepste bron van alle geheime kennis. Het symbool ervan is de figuur van Hermes Trismegistos, een combinatie van de Egyptische godheid Thot en de Griekse Hermes.
Vanaf de Renaissance heeft dit beeld van Egypte een bijna onophoudelijke aantrekkingskracht uitgeoefend op de Europese ideeëngeschiedenis. Niet alleen beroepen de alchemie, astrologie en andere geheime wetenschappen zich op het esoterische Egypte, ook de Rozenkruisersbewegingen, de Vrijmetselaars en de Theosofen maken er gebruik van. Hedendaagse esoterische aspiraties, die in het dagelijkse leven een groot belang hebben gekregen, vinden in de Oud-Egyptische cultuur een onuitputtelijk ideeënreservoir en zijn zonder zelfs ondenkbaar. Tegelijkertijd zorgen zij ervoor dat Egyptosofische denkbeelden een ongelooflijk breed publiek bereiken. De Egyptologie is tot nu toe voor een groot gedeelte aan dit fenomeen voorbij gegaan. De internationaal gerenommeerde egyptoloog Erik Hornung overwint de angst om het onderwerk te beroeren. Hij laat zien welk een invloed het esoterische Egypte heeft gehad op tweeduizendjaar Europese geschiedenis.DETAILS
ISBN 9789062710331
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 284
Druk: 1
Datum: 30/10/2007
Imprint: Synthese
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 24,50