Synthese
Uitgeverij Synthese


Oosterse wijsheid - Westerse renaissance
I am all, a cosmic vision of man
H. Leewens


NOG EEN PAAR EXEMPLAREN BESCHIKBAAR!

Dit boek is een bewerking van "I am all- a cosmic vision of man" van Sudhakar S. Dikshit. Dit is een ongebruikelijk boek. De oorspronkelijke tekst van de inmiddels overleden Indiase zakenman, S.S. Dikshit, verscheen in 1988. Hans Leeuwens vertaalde en vulde aan met inleidingen en kanttekeningen. S.S. Dikshit schreef een prachtige uiteenzetting van de Vedische filosofie zoals die door hem werd gehoord in de loop der jaren. En wat belangrijker is, kennelijk in de praktijk gebracht: een praktische folosoof; heldere taal en heldere motieven. OOSTERSE WIJSHEID - WESTERSE RENAISSANCE is een prachtig boek dat uitnodigd tot eerbiedige reflectie.
Hans Leeuwens is erin geslaagd om de Vedische filosofie dichter bij het westerse denken te brengen. Het kan gelezen worden als een 'afrekening' met het dogmatische en fundamentalistische in de drie profetische godsdiensten en dan met name het gemak waarmee in het christendom en de islam over God als persoon wordt gesproken. Hoe werden en worden -helaas tot vandaag de dag toe- in de naam van de wrekende God c.q. Allah ongelovigen en tegenstanders gestraft en gedood?
Het westerse denken is toe aan een wezenlijke omslag. Van enerzijds te devotioneel en hinkend op primitieve religieuze archetypen en anderzijds -deels als reactie daartegen- te rationeel, naar contemplatief. Dat beschouwelijke, reflectieve, bestond zeker bij de eerste kerkvaders, de woestijn vaders en in de gnose. Maar het werd gekneveld door de kerk en Staat vanaf de 4e eeuw. Het lijkt op het punt om te herleven in een tijdperk dat wel als 'spiritueel' of 'post-religieus' wordt benoemd.
Het boek ademt de verwachting van een 21e eeuwse westerse renaissance onderbouwd door oosterse wijsheid. De hoop is dat het ook en vooral de 'pragmatische generatie (1971-1985)' zal aanspreken. Een renaissance-generatie die verlangt naar het universele, wars van dogma's en religieuze rituelen.
Dit boek is vooral bedoeld als hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling. Het is ontstaan vanuit een praktijk van ruim 25 jaar begeleiding van individuen op zoek naar hun bestemming. In die praktijk van outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching van duizenden kwam praktische filosofie relevant aan het licht.DETAILS
ISBN 9062710131
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 253
Druk: 1
Datum: 01/03/2007
Imprint: Synthese
Status: Eigen Depot
Prijs:  € 19,90