Synthese
Uitgeverij Synthese


Waarom heb je dat niet meteen gezegd?
Misverstanden voorkomen door helder communiceren
Nada Lemke


Als u het idee hebt bij anderen, wanneer u wat zegt, op onbegrip te stuiten of simpelweg dat er niet naar u wordt geluisterd, doe uzelf dan een plezier en lees dit boek.

Het gebeurt nogal eens dat wij ons niet helder uitdrukken. We brengen niet duidelijk onder woorden wat we precies bedoelen en dat brengt verwarring voor alle partijen. Het heeft als consequentie dat we dingen die voor ons belangrijk zijn niet kunnen aanpakken, of het nu gaat om situaties op het werk, binnen de relatie, in het gezin, met vrienden.

Waarom heb je dat niet meteen gezegd?
*Over de principes van communicatie
*Over verbale communicatie: woordkeus, toon, zwijgen
*Over non-verbale communicatie: de vele vormen van lichaamstaal
*Hoe misverstanden ontstaan
*Moeilijke karakters - enkele prototypes
*Gevoelens die een vruchtbaar gesprek in de weg staan
*Aanpak van probleemsituaties: onaangename mededelingen, eisen stellen, kritiek uitoefenen, contacten leggen, solliciteren
*Het belang van luisteren, van zelfvertrouwen, van lichaamstaal etc.

Waarom heb je dat niet meteen gezegd?
Dat de vele instructies en oefeningen die dit boek geeft, zinvol zijn, kunt u meteen in de praktijk toetsen. U leert gesprekken zo te voeren dat zowel u als uw gesprekspartner er baat bij hebben, want geslaagde communicatie is profijtelijk voor alle partijen.DETAILS
ISBN 9060306589
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 96
Imprint: De Driehoek
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 12,90