Synthese
Uitgeverij Synthese


Verborgen krachten der edelstenen

Mellie Uyldert


Aanvankelijk meende men, gewend als men is aan specialisatie, dat Mellie Uyldert moest gezien worden als veelzijdig deskundige op gebieden zoals sprookjes, kruiden, natuurgeneeswijze, moderne voeding en astrologie. Weinigen begrepen dat zij op al deze gebieden slechts toepaste wat haar het meest na aan het hart ligt: het nieuwe denken, dat past in de nieuwe tijd die is aangebroken.
Zij houdt haar toverlamp bij elke verschijningsvorm van de dagelijkse werkelijkheid, om de straling door te laten tot in haar wezen: ‘Kijk, dát is, waar het om gaat!’

Edelstenen zijn de ogen der stof, die ons aanzien

Hoe kan men denken dat stenen niet leven? Een langzaam leven is het, maar analoog aan het leven in planten, dieren en mensen. Een leven van groei en gedaantewisselingen waarin toch steeds dezelfde patronen tot aanzijn geraken, die wij ook kennen uit andere rijken, ja waarin wij ook alle trillingen van het menselijk zielenleven kunnen herkennen. Want onze aarde heeft één kleurenstelsel en één getallensysteem, waarin zij haar wetten openbaart op zo vele lagen, in zo vele rijken, maar altijd herkenbaar analoog.
MEER VAN DEZE AUTEUR

Astrologie: aspekten
Astrologie: kosmische samenhangen
Lexicon der geneeskruiden
Medische astrologie
Sterren, mensen, kruiden
De taal der kruiden
Verborgen wijsheid van het sprookje


DETAILS
ISBN 9060302923
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 175
Druk: 17
Imprint: De Driehoek
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 16,50