Synthese
Uitgeverij Synthese


Au ouder worden

Kitty Knappert


Waarom een boek wijden aan een zo heikel onderwerp? Een onderwerp waarvan wij allen onontkoombaar eens het ‘lijdend’ voorwerp zullen zijn? Oud worden, niet iedereen doet het altijd voor zijn plezier. Dikwijls vieren wij met het klimmen der jaren onze verjaardag minder feestelijk of uitbundig en soms laten we die dag ongemerkt voorbijgaan. Graag verzwijgen we onze leeftijd en zijn we met gemak bereid weg te lopen van en voor de ouderdom - ook al gaat dat lopen niet meer zo snel.
Maar . . . hoeveel jaren we ook tellen, we zijn zo jong als we ons voelen én willen voelen. De kunst van het leven is om onszelf te zijn en dat manifest te maken. En ons zelf is niet gebonden aan uiterlijke manifestatie, hoewel het een zegen is wanneer we geestelijk en lichamelijk in balans zijn. Het aangemeten kostuum voor onze bijzondere aardse reis wil echter wel eens gaten en rafels vertonen. Dat neemt niet weg dat er achter die grijze façade een schat aan levenservaring schuilgaat. Daarom moeten ouderen niet toestaan zich door een (leeftijds)getal in de hoek te laten drukken. Laten wij naar ons beste kunnen de levensdans blijven dansen en deze op waardige en vreugdevolle wijze voltooien en vervolmaken. Haak niet af, het feest is nog in volle gang! Schud de ketens van zelfbeklag, angst en minderwaardigheid af en doe mee.
Er is altijd, iedere dag, ieder moment, zo veel te ervaren, te leren, te geven en met liefdevolle vreugde te ontvangen.

MEER VAN DEZE AUTEUR

Doe zelf Kabbala


DETAILS
ISBN 9062710042
Uitvoering: Paperback
Druk: 1
Datum: 10/09/2005
Imprint: Synthese
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 13,90