Synthese
Uitgeverij Synthese


Vrij Denken
over politiek, religie en vrijmetselarij
Mat Herben


Mat Herben (1952) werkte als journalist o.a. voor het katholieke familieblad MANNA. Hij was algemeen hoofdredacteur bij het ministerie van Defensie toen hij in februari 2002 werd gevraagd woordvoerder van Pim Fortuyn te worden. In die functie was hij nauw betrokken bij de verkiezingscampagne van de man die het land wilde teruggeven aan de burgers. Fortuyn werd vermoord op 6 mei 2002.

Herben trad na de verkiezingen van mei 2002 aan als fractieleider van de Lijst Pim Fotuyn in de Tweede Kamer. Hij voerde onderhandelingen met CDA en VVD over het Strategisch Akkoord, dat de grondslag vormde voor de kabinetten Balkenende I en II. In de herfst van 2002 droeg hij gedurende zes weken het leiderschap van de LPF over. In die turbulente periode kwam het kabinet ten val. In dit boek geeft Mat Herben een ooggetuigenverslag van het historische jaar 2002.

Hij bespreekt wat Fortuyn uniek maakte en waarom een tweede Pim Fortuyn lang op zich zal laten wachten. De vragen die Pim Fortuyn stelde, zijn cruciaal voor de 21ste eeuw. Wat zijn de kernwaarden van de Westerse samenleving? Wat geven wij door aan onze kinderen en aan nieuwkomers? Herben gaat in op deze vragen en beschrijft het spanningsveld tussen geloof en politiek. Als vrijmetselaar staat hij daarmee in een lange traditie. De grote bijdrage die de vrijmetselarij heeft geleverd aan de ontwikkeling van de politieke vrijheden, wordt in dit boek beschreven.

Het boek is een introductie tot zowel het gedachtegoed van Pim Fortuyn als dat van de vrijmetselarij. De overeenkomst is dat zowel Fortuyn als de vrijmetselarij van de Verlichting zijn. Voorts worden de toekomst van Europa en de verhouding tot de islam besproken.
DETAILS
ISBN 9062710050
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 175
Druk: 1
Datum: 12/10/2005
Imprint: Synthese
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 15,00