Synthese
Uitgeverij Synthese


Woorden van de Boeddha

Boeddha


De huidige tekst is voornamelijk ontleend aan Het evangelie van Boeddha naar oude berichten vertaald door Paul Carus (Nederlandse vertaling Felix Ortt, 2e druk), een bloemlezing uit vele boeddhistische teksten, waaronder Beale's boek.

Het beeld van de Boeddha dat vanuit deze bronnen tot ons komt is dat van een wijze, die door zijn begrijpende wijsheid in staat is de geest van andere mensen te doen opengaan voor een openbaring over de aard van het leven. Hij is geen god noch een mens die een bovennatuurlijke openbaring uit de hemel meebrengt, die men op het gezag van het geloof moet aanvaarden. Hij spreekt niet over een God, een Schepper. Hij vertelt ons niet waarom wij leven, maar hoe wij moeten leven.DETAILS
ISBN 9053400044
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 60
Druk: 1
Imprint: East-West
Status: Eigen Depot
Prijs:  € 8,95