Synthese
Uitgeverij Synthese


Denken en doen in psychotherapie

Maurits Kwee


'Ik beveel dit boek van harte aan voor iedereen die geïnteresseerd is in Rationeel-Emotieve Therapie en Cognitieve Gedragstherapie. Het bevat een zeer interessant pallet aan waardevolle informatie, die de lezer zowel in de breedte als in de diepte van recente ontwikkelingen op de hoogte brengt.' - Albert Ellis, PhD. - Institute for Rational-Emotive Therapy, New York, U.S.A.

Deze bloemlezing behandelt grondig de actuele stand van zaken in de Cognitieve Gedragstherapie, in het bijzonder de Rationeel-Emotieve Therapie en de Multimodale Psychotherapie. In een twaalftal hoofdstukken kan men vernemen wat er zoal op dit deelgebied van de psychotherapie aan nieuwe ontwikkelingen in praktijk, theorie en onderzoek gaande is. Het bestaat een veelomvattend scala van aan elkaar verwante onderwerpen, zoals 'assessment', vergelijkende analyse, semanti-therapie, eclecticisme, werkrelatie, hypnose, zelfhulp, groepstherapie, zen meditatie en een kritische discussie. Een appendix betreffende een cursus over denkpatronen completeert het geheel. De auteur, Dr. Maurits Kwee, werd bij de het tot stand komen bijgestaan door een aantal medewerkenden: dr.H.Cladder, prof. R. Diekstra, dr. W. Dryden, prof. S. Garfield, mevr. Y. Hartgers, H. Hermans, prof. A. Lazarus, mevr. B. Meeuwissen, prof. H. van der Ploeg en W. Rombouts. Het boek wordt ingeleid door prof. J. Thiel.

Dr. M.G.T. Kwee, klinisch psycholoog en psychotherapeut te Bentveld, is werkzaam als behandelaar in de door hem zelf opgerichte Werkweekbehandeling Gedragspsychotherapie van het Psychiatrisch Centrum Joris te Delft en als supervisor in een praktijk van psychologen en psychiaters te Noordwijk. Hij publiceerde en redigeerde eerder tientallen artikelen in binnen- en buitenlandse vaktijdschriften en zes boeken, waaronder Psychotherapy, Meditation and Health: A Cognitive -Behavioural Perspective (East-West Publ.)DETAILS
ISBN 9053400028
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 360
Druk: 1
Imprint: East-West
Status: Eigen Depot
Prijs:  € 12,50