Synthese
Uitgeverij Synthese


Een wegwijzer naar vreugde
Uit de joodse overlevering
G. & Th. Sartory


Een van de hoogtepunten van het joods liturgisch jaar is het feest 'Vreugde der Wet' dat gevierd wordt ter herinnering aan het ontvangen van de thorah: de Wet.

Deze gids is Wet, Wegwijzer en Openbaring tegelijk. De thorah schept orde in de wereld maar verklaart haar ook. De Wet wijst ons het juiste handelen en helpt ons daarmee tevens te onderkennen wat de 'wereld in haar diepste essentie bijeenhoudt'. Dit strookt met het bijbelse begrip 'waarheid'. Waarheid is de volmaakte eenheid van werkelijkheid en verwerkelijking. Waarheid wordt onderkend door haar in praktijk te brengen.DETAILS
ISBN 9070104725
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 128
Druk: 1
Imprint: East-West
Status: Uitverkocht
Prijs:  € 6,80