Synthese
Uitgeverij Synthese


Het kleine engelenboek

E.E. Freeman


Jezus herinnert ons eraan dat het koninkrijk van de hemel rondom ons is - in feite in ons midden. Is het daarom zo vreemd dat wij omringd worden door engelen, Gods ongeziene boodschappers? Deze wijze en liefdevolle schepselen zijn een deel van ons leven geweest sinds de aarde geschapen werd; ze zijn bekend in het jodendom, christendom en de islam en in de andere wereldreligies. De geschriften vertellen ons dat de engelen onsterfelijke geesten zijn, die door God werden geschapen als dienaren van het goddelijke en als de bewakers van de aarde en van allen die op de aarde verblijven.

Wij moeten ons realiseren dat de engelen geen eigen instructies aan ons te geven hebben. Net als zuivere lenzen, doen zij ons een klein deel zien van het oneindig gevarieerde kristal, dat God is. Wat ook van een engel mag komen, komt alleen eerst van God, die er van geniet om ons met wonderen te omringen bij iedere stap op onze terugreis. Mogen wij met doorzettingsvermogen deze weg afleggen, die voor ons ligt, de hand van onze engel vasthoudend zowel als van onze broers en zusters, en steeds gericht zijn op Jezus, de 'pionier en volmaakt-maker van ons geloof.'DETAILS
ISBN 9053400451
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 144
Druk: 1
Imprint: East-West
Status: Eigen Depot
Prijs:  € 12,50