Synthese
Uitgeverij Synthese


De wijzen met de bruine jas

Fun Chang


Stelt u voor dat u een Chinese boer bent die 5000 jaar geleden leefde. Daar ziet u in uw dorp een wijze met een bruine jas aanlopen. Uw dagelijkse leven kent zovele vragen die onbeantwoord blijven. Plotseling besluit u alles te verlaten om deze wijze te volgen op de weg naar kennis, wijsheid en ware vrijheid.

Dit boek is evenals zijn voorganger 'Alles wat je nodig hebt, is in je' een Chinees verhaal vol finesse. Het lezen ervan opent onze blik voor waarheden, die evenzeer golden in het China van toen als in de westerse wereld van nu.

De eeuwen zijn voorbij gegaan. De wijzen hebben hun jassen afgelegd, maar hun traditie sterft nooit. Misschien hebt u al één van die wijzen in uw leven ontmoet? Misschien zult u hem morgen ontmoeten. Wie weet?MEER VAN DEZE AUTEUR

Alles wat je nodig hebt, is in je


DETAILS
ISBN 905340032X
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 62
Druk: 1
Imprint: East-West
Status: Eigen Depot
Prijs:  € 10,50