Synthese
Uitgeverij Synthese


De weg van Zhuangzi

Thomas Merton


Thomas Merton, de bekende vertolker van christelijke spiritualiteit, geeft in dit boek zijn keuze uit de wijsheden van Zhuangzi, de meest toegankelijke van de taoïstische meesters. Hij kende zelf geen Chinees, maar bouwde uit vier westerse edities zijn eigen interpretatie van de 'Weg' (Tao) die meer dan tweeduizend jaar geleden door Zhuangzi aangeduid werd. Dit boek bevat geen wijsgerig systeem. Het geeft in een zestigtal verzen, fabels, dialogen en parabels een inleiding tot de taoïstische benadering van het leven. Deze is niet alleen oud en oorspronkelijk, maar sluit ook verrassend aan op hedendaagse inzichten.DETAILS
ISBN 9053400125
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 160
Druk: 1
Imprint: East-West
Status: Eigen Depot
Prijs:  € 12,50