Synthese
Uitgeverij Synthese


Vedische astrologie
Astrologie uit het oude India
Willem Simmers


Dit boek over Vedische/Indiase astrologie is een basisboek voor hen die kennis en ervaring hebben met westerse astrologie. Het neemt je stap voor stap mee in de denkwereld en werkwijze van de Vedische astrologie en leert je deze toe te passen naast de gewone manier van werken als astroloog.

Dit boek laat zien dat Vedische en westerse astrologie elkaar aanvullen en ten opzichte van elkaar net zo belangrijk zijn als het linkerbeen is voor het rechterbeen en omgekeerd.

De Vedische astrologie onderscheidt zich in die zin van de westerse, dat het zich toespitst op wat je concreet kan verwachten in het leven. Het richt zich met name op karma en levensloop, beroep en maatschappelijke positie, rijkdom en armoede. Maar ook relaties, familiebanden en nageslacht spelen een belangrijke rol, daar deze - met name voor de oude dag - de garantie vormen voor een vezorgd levenseinde.

Willem Simmers (1954) is al bijna 30 jaar met astrologie bezig en na een 10-jarige intensieve studie wijdt hij zich fulltime aan astrologie. Aanvankelijk combineerde hij astrologie met zijn beroep als hypno/NLP therapeut, maar geleidelijk kwam de astrologie op de eerste plaats te staan. Reizen door India brachten hem begin jaren negentig in contact met Vedische astrologie, waarin hij de juiste aanvulling vond die hij al jaren zocht: heldere duidingstechnieken voor het dagelijks leven.DETAILS
ISBN 9062719775
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 210
Druk: 1
Datum: 13/06/2005
Imprint: Synthese
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 19,95