Synthese
Uitgeverij Synthese


Sacrale geometrie
Verborgen lijnen in de bouwkunst
Nigel Pennick & prof. ir. Marinus Gout


'Alles is geordend naar maat, getal en gewicht.' In een ver verleden hebben onze voorvaderen de achtergronden van deze spreuk uit het Oude Testament leren kennen en vandaag constateren we de toepassing ervan in het bijzonder in de vele religieuze bouwwerken, die zij hebben nagelaten. Het zijn vooral maat en getal, die in die historische monumenten als grondslag naar voren komen in de geometrische systemen, die in het oude Egypte en Griekenland duidelijk zichtbaar zijn, maar die ook bij het tempelcomplex van Stonehenge toegepast zijn. Daarbij spelen de getallen 3, 4 en 5 en de ermee verbonden driehoek, vierkant en vijfhoek een hoofdrol. Vooral in de gotische kathedralen en later in de Renaissance zien we in de architectuur deze sacrale geometrie een hoogtepunt bereiken. Maar ook in het Paleis op den Dam zijn de geometrische uitgangspunten tot in de kleinste details verwezenlijkt. In de 20ste eeuw ten slotte was het de Franse architect Le Corbusier, die in zijn 'Modulor' een ontwerpmethodiek naar voren bracht, gebaseerd op de sacrale geometrie van de vijfhoek, een grondslag, die al in het oude Griekenland in bouwwerken als het Parthenon in Athene toegepast werd.

Nigel Pennick: Op jonge leeftijd kwam Pennick in aanraking met inzichten, kennis en spirituele tradities uit een ver verleden. Hij is het best te typeren is als een veelzijdige autodidact. Nigel Pennick heeft veel publicaties over uiteenlopende onderwerpen op zijn naam staan, voornamelijk op spiritueel gebied; hij schreef in totaal ruim 100 boeken.

Prof. ir M. Gout: Net afgestudeerd aan de TU Delft trad M. Gout in 1948 als architect in dienst van het bouwbureau van Philips te Eindhoven; hij ontwierp kantoorgebouwen en fabriekscomplexen o.a. in Warschau, Hamburg, Istanbul, Barcelona en Madrid. Eind 1953 keerde hij terug naar Delft waar hij tot 1983 aan de faculteit Bouwkunde doceerde. Hij schreef enkele boeken en artikelen over de bouw van de middeleeuwse kathedralen en de geometrische achtergronden van de historische architectuur.MEER VAN DEZE AUTEUR

De gulden snede
Symboliek in kathedralenbouw


DETAILS
ISBN 906271952X
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 222
Druk: 1
Imprint: Synthese
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 16,95