Synthese
Uitgeverij Synthese


Verbeeldingskracht als heelmeester

Anneke van der Meer


Sommige kinderen ontwikkelen -vaak zonder aanwijsbare oorzaak- een negatief beeld van zichzelf. Zij denken dat zij niet geliefd zijn, niet geaccepteerd worden in de klas of dat zij lelijk en dom zijn. Ze worden beheerst door faalangst.
Er zijn ook dingen waar kinderen niet over willen praten omdat ze te pijnlijk zijn, zoals gepest worden op school. Ouders en leraren willen graag helpen, maar weten soms niet hoe deze kinderen te bereiken. Praten helpt niet of niet altijd omdat kinderen, zeker de jongere, niet in begrippen maar in beelden denken. Al deze gebeurtenissen worden wel bespreekbaar gemaakt in de beeldtaal van verhalen en sprookjes.

Met de verhalen uit "Verbeeldingskracht als heelmeester" geeft de schrijfster de kinderen die zij in therapie heeft een ander, fantasievoller en hanteerbaarder beeld over hun functioneren in gezin en klas. Nieuwe mogelijkheden ontvouwen zich voor hen.
Hoe verschillend ook, de verhalen zijn volgens een strikte methode opgezet. Zo laten zij zien hoe ouders, leraren en therapeuten hun eigen beeldend vermogen kunnen aanspreken om zelf aan de slag te gaan.
Hoe deze verhalen kunnen werken, lijkt mysterieus. Benadrukt wordt echter dat kinderen de beslissende stem houden en zo zelf de auteur zijn van hun verhaal. En dat is een gezond therapeutisch principe.
Omdat de behandelde problematiek in bijna ieder kinderleven voorkomt, kunnen deze verhalen behalve dat zij dienen ter inspiratie om ze zelf te maken, ook voorgelezen worden.
De illustraties -voor het grootste deel van de hand van de schrijfster zelf- geven hierbij extra houvast.

DETAILS
ISBN 9062290809
Uitvoering: Paperback
Druk: 1
Imprint: Bres
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 12,50