Synthese
Uitgeverij Synthese


Al doende wijs
Lessen van een mysterieschool
Paul Klaui


Het boek dat je bewustzijn écht verruimt
Al doende wijs lijkt een instructieboek, maar het is bedoeld als geheugensteun voor een bepaalde geestesgesteldheid; voor een gerichtheid van de aandacht. Het vertegenwoordigt een geestverruimende atmosfeer en een manier om anders naar jezelf en naar het leven te kijken. Het laat samenhangen zien, geeft wenken, daagt je uit tot experimenteren en stimuleert je om nieuwe ervaringen op te doen. Gebruik het als orakel, speel met de denkbeelden die je aanspreken; voel ze, doorleef ze en pas ze toe.

Mystieke en magische sleutelbegrippen uit de oudheid
De in dit boek vastgelegde gedachten zijn de erfenis van een oude mysterieschool. Het zijn de overwegingen van wijzen uit een andere tijd en uit een andere belevings-wereld. Ze bevatten raadselachtige sleutelbegrippen die je diepste zelf zullen aanspreken. Vind je een aansluiting bij deze inzichten, dan brengen ze je de energie en de wijsheid om zelf de oneindigheid van het al te ervaren. Laat je daarom door Al doende wijs verwarren, verbazen en verwonderen, om vervolgens het mysterie van alles te beleven.

Sla dit boek zomaar ergens open
en vind de oplossing . . . .

Paul Klaui (1956) is gefascineerd door de wijsheid van filosofische en spirituele stromingen. Als audiovisueel kunstenaar werkt hij met klanken en beelden die lichaam en geest stimuleren. Hij heeft ruim 10 jaar een natuurgeneeskundige praktijk gehad. Hij publiceert, geeft cursussen, performances en adviseert mensen; particulier en in bedrijven.
DETAILS
ISBN 9062290841
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 192
Druk: 1
Datum: 22/11/2004
Imprint: Bres
Status: Eigen Depot
Prijs:  € 14,95