Synthese
Uitgeverij Synthese


Flow in de sport

Susan Jackson & Mihaly Csikszentmihalyi


‘Flow’ is een weinig begrepen fenomeen in de sport. Toch kan het tot de rijkste en ingrijpendste ervaringen behoren die een sportbeoefenaar ooit zal kennen. Sommigen noemen het een ‘natuurlijke high’, andere spreken erover als ‘in een zone zijn’.
Wat voor naam je het ook geeft, flow is die ongrijpbare en vurig verlangde bewustzijnstoestand die atleten, coaches en psychologen hebben geprobeerd te begrijpen, te beheersen en in hun voordeel te gebruiken.
In Flow in de sport verklaren Susan Jackson en de wereldberoemde Mihaly Csikszentmihalyi het verschijnsel topervaring en wijzen de basisingrediënten en de voorwaarden aan die daartoe leiden. Sterker nog, de auteurs geven nauwkeurig aan welke gedachten en handelingen sportbeoefenaren en hun coaches te hulp kunnen roepen om flow teweeg te brengen gedurende training en wedstrijd. Hun inzichten worden in Flow in de sport uitvoerig ondersteund door uit het leven gegrepen voorbeelden, geciteerde getuigenissen en bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek.

Susan Jackson, PhD, kreeg internationale erkenning voor haar onderzoek naar en publicatie over flow in de sport. Zij omvat met haar werk het perspectief van de atleet, de coach, de leraar, de psychologische sportconsulent en de universitair docent. Susan Jackson woont in Brisbane, Australië en doceert aan de School of Human Movement Studies van Queensland University of Technology.

Mihaly Csikszentmihalyi, PhD, ontwikkelde het concept van de flow begin jaren zeventig en is pionier van het onderzoek over flow met betrekking tot de werksituatie, de sociale problematiek en het onderwijs. Hij publiceerde een tiental boeken, o.a. Creativiteit en het zeer succesvolle Flow. Mihaly Csikszentmihalyi is hoogleraar aan de Claremont Graduate University in Claremong, Californië, V.S.


DETAILS
ISBN 9062290728
Uitvoering: Paperback
Druk: 1
Imprint: Bres
Status: Eigen Depot
Prijs:  € 18,00