Synthese
Uitgeverij Synthese


De Tempeliers - van glorie tot tragedie

Patrick Huchet


De Tempeliers vormden een geestelijke ridderorde, gesticht tijdens de kruistochten (in 1119 in Jeruzalem) met als doel de pelgrims in het Heilige Land te beschermen. De orde genoot vrijdom van belastingen. Door enkele grote schenkingen en door voorrechten werd de orde zeer vermogend.

De Tempeliers werden gehaat door bisschoppen omdat zij zich aan hun gezag onttrokken. Reeds in de 12e eeuw waren luide klachten te horen over de trouweloosheid en uitspattingen van de Tempeliers. De orde werd in 1312, op het concilie van Vienne opgeheven. Haar grootmeester en vele ridders werden levend verbrand.

Een dergelijk prachtig en overzichtelijk boek meer zeer veel full colour illustraties was nog niet eerder in het Nederlands verkrijgbaar.DETAILS
ISBN 9062719600
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 128
Druk: 1
Datum: 01/07/2007
Imprint: Synthese
Status: Uitverkocht
Prijs:  € 19,95