Synthese
Uitgeverij Synthese


Zinvol toeval
Synchroniciteit in ons dagelijks leven
Frank Joseph


Zinvol toeval is geen betekenisloze, willekeurige samenloop van omstandigheden. Gebeurtenissen die toevallig én zinvol samenvallen of naar elkaar verwijzen, zijn belangrijke signalen die de aandacht vestigen op betekenisvolle thema's, verborgen patronen in de levensloop en onbenutte kansen in de persoonlijke ontwikkeling.

Zinvol toeval, ook wel synchroniciteit genoemd, overkomt iedereen. Onverklaarbare gebeurtenissen, zoals aan iemand denken enige seconden voordat hij je opbelt, of dromen die dagen, of zelfs jaren later blijken een voorschouw te zijn van feitelijke gebeurtenissen - zinvol toeval komt in ieders leven voor.

Zinvol toeval is een praktisch handboek dat de lezer uitleg verschaft over het verschijnsel synchroniciteit. Het boek beschrijft een directe manier om zinvol toeval in ons eigen leven op te sporen en een simpele methode om de erin vervatte boodschap te ontraadselen.

Frank Joseph verschaft de inzichten, nodig om vast te stellen hoe onze dromen en gevoelens betekenisvol samenhangen met gebeurtenissen in de wereld. Hij legt uit hoe persoonlijke thema's in de context van ons leven kunnen worden ontdekt en verklaard.

Joseph volgt de historische ontwikkeling van het denkbeeld van synchroniciteit, van mythologie tot het werk van Jung - maar op een niet-academische, voor elke lezer toegankelijke wijze. Aan de orde komen onder andere dromen met een voorspellend karakter, dromen die door meer dan één persoon tegelijkertijd gedroomd worden, voorschouw, getallen, telepathie, parallelle levens en alledaagse coïncidenties.

Verslagen van authentieke ervaringen dienen als voorbeelden om zinvol toeval op positieve wijze te analyseren en benutten in ons leven.

Frank Joseph woont in Wisconsin, VS, en is marketingdirecteur van uitgeverij Galde Press en redacteur van het tijdschrift Ancient American over archeologie.DETAILS
ISBN 9062290647
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 224
Druk: 1
Imprint: Bres
Status: Uitverkocht
Prijs:  € 17,50