Synthese
Uitgeverij Synthese


Management vanuit compassie

Jean Karel Hylkema


Een handreiking voor verantwoord leidinggeven, geïnspireerd door het Tibetaanse boeddhisme en gebaseerd op dertig jaar managementervaring.

Management vanuit compassie is geschreven vanuit de ervaring, dat veel managers zich een soort gevangene voelen van de manier waarop onze westerse maatschappij is georganiseerd. Zij hebben ergens een heel diep gevoel dat fundamentele zaken in onze maatschappij niet kloppen, maar weten er geen uitwegen voor. Zij kunnen en durven ook niet een eigen weg in te slaan, enerzijds vanwege een gebrek aan concrete alternatieven, anderzijds uit vrees een soort outcast te worden in de organisaties waarin zij werken.

Zelf heeft de auteur ook enige tijd in een dergelijke situatie geleefd, maar geleidelijk aan is daarin verandering gekomen. Management vanuit compassie richt zich in de eerste plaats tot managers die in een vergelijkbaar dilemma verkeren.

Management vanuit compassie is vooral een boek over attitude. Het heeft geen zin maniertjes te leren, want die werken alleen in bepaalde situaties. Het gaat er vooral om in elke situatie het juiste te doen. Daarvoor is een grondhouding nodig, door meditatie te ontwikkelen - en een motivatie om anderen van dienst te willen zijn, door de compassiebeoefening te versterken.

Jean Karel Hylkema studeerde politicologie in Amsterdam en later agrarische economie in Wageningen. Na diverse managementfuncties, met als laatste die van directeur van Het Financieele Dagblad, was hij acht jaar werkzaam als zelfstandig interim-manager. Momenteel geeft hij als leerling van Lama Sogyal Rinpoche en als ervaren manager vorm aan de ZAM Group, een groep van ondernemingen die zich ten doel stellen 'het onderricht van Lama Sogyal Rinpoche in de wereld te brengen'. ZAM is een afkorting van de naam van de Tibetaanse godheid voor welzijn en compleetheid, Zambhala.DETAILS
ISBN 9062290574
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 256
Druk: 1
Imprint: Bres
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 19,50