Synthese
Uitgeverij Synthese


De Gatha's

Zaratushtra


Zaratushtra is geboren in het oude Iran en leefde waarschijnlijk omstr-eeks 1000 v. Chr. Hij is de stichter van de Oudperzische religie, het mazdeïsme ook wel parsisme genoemd. Over zijn leven is weinig bekend. Zaratushtra leerde zijn volgelingen dat de wijze, door middel van zijn geest, de wereld heeft geschapen en dat er vanaf het begin twee geesten hebben bestaan, de goede, en de kwade. De wijze liet de mens de keuze tussen het goede en het kwade.

De woorden van Zaratushtra werden aanvankelijk mondeling overgeleverd en pas in de vijfde eeuw na Christus op schrift gesteld.

De inleiding van Carolus Verhulst geeft achtergrondinformatie over de figuur Zaratushtra.DETAILS
ISBN 906271854X
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 96
Druk: 1
Imprint: Synthese
Status: Uitverkocht
Prijs:  € 11,95