Synthese
Uitgeverij Synthese


Indiaanse medicijnwielen

Roy I. Wilson


Dit boek werpt een verhelderend licht op de verbondenheid van de visioenen en praktijken van het jodendom/christendom en het medicijnwiel. Door zijn grote bekendheid met beide culturen kan de auteur zowel Indianen als joden en christenen tot leidsman dienen bij hun onderzoek naar banden tussen verschillende geloofsovertuigingen.DETAILS
ISBN 9062718590
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 156
Imprint: Synthese
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 13,95