Synthese
Uitgeverij Synthese


Transcendente werkelijkheid

Louis Wichers


De auteur wil ons een indruk geven van de relatie tussen onze dagelijkse werkelijkheid en die andere werkelijkheid waarvan we het bestaan vermoeden. Hoe kan de moderne mens die zich in formele religies niet meer thuisvoelt, een wereldbeeld vinden dat antwoord geeft op vragen van ethische en religieuze aard.

De werkelijkheid heeft naast een concrete ook een abstracte inhoud. We leven in deze wereld, maar in essentie gaat het leven daarboven uit en wordt transcendent.DETAILS
ISBN 9062718922
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 160
Imprint: Synthese
Status: Eigen Depot
Prijs:  € 11,95