Synthese
Uitgeverij Synthese


Brieven over occulte meditatie

Alice A. Bailey


De belangstelling voor de boeken van Alice Bailey bevindt zich de laatste jaren in een gedurig stijgende lijn, evenals trouwens die voor meditatie. Het is ons dan ook een genoegen u hierbij deze herdruk aan te bieden.

Alice Bailey beschrijft in dit boek meditatie als iets dat zich bezighoudt met de circulatie van energie; energie die in wezen onpersoonlijk en vurig van aard is.

We moeten ons rekenschap geven van de gevaren die aan meditatie verbonden zijn. Veilige en betrouwbare methoden zijn dus een eerste vereiste. Die worden in dit boek gegeven.MEER VAN DEZE AUTEUR

Begoocheling - een wereldprobleem
Bestemming der volkeren
Bewustzijn van het atoom
Compilatie over seksualiteit
De stralen en de inwijdingen
De ziel en haar mechanisme
De ziel, bron van leven
Discipelschap in het nieuwe tijdperk I
Discipelschap in het nieuwe tijdperk II
De dood, het grote avontuur
Esoterische astrologie
Esoterische genezing
Licht van de ziel
Mensen- en zonne-inwijding
Naar buiten treden van de geestgelijke hiërarchie
Nieuwe psychologie I
Nieuwe psychologie II
Onvoltooide autobiografie
Opvoeding in het nieuwe tijdperk
Problemen der mensheid
Stof om na te denken
Telepathie en het etherisch lichaam
Van Bethlehem tot Golgotha
Van intellect naar intuïtie
Verhandeling over kosmisch vuur
Wederkomst van de Christus
Werken van Hercules
Witte magie
DETAILS
ISBN 9062715583
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 312
Imprint: Lucis Trust
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 21,75