Synthese
Uitgeverij Synthese


Antwoord aan Jung

Hermine Milgram


Volgens de schrijfster, afgestudeerd aan het Instituut voor Psycho-techniek in Antwerpen, leidt een duidelijke, rustige en welwillende analyse van het mensbeeld van Freud, Jung en Scondi, drie groten uit de dieptepsychologie, tot de overtuiging dat het haast onvermijdelijk is een nieuwe dimensie in de psychologie ernstig in overweging te nemen, wil de strijd tussen de verschillende opvattingen niet in een spraakverwarring verzanden.

Deze nieuwe dimensie voert terug naar de wortels van 'het woord'. Ze kan de verbinding tonen tussen bewust en onbewust, mannelijk en vrouwelijk, wezen en verschijning, dood en leven, hemel en aarde, en wel volgens een objectief model.

DETAILS
ISBN 9062716741
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 175
Imprint: Synthese
Status: Eigen Depot
Prijs:  € 13,50