Synthese
Uitgeverij Synthese


Bestemming der volkeren

Alice A. Bailey


Een natie, een volk is een zich voortdurend ontwikkelend geestelijk geheel, dat net als de individuele mens onderworpen is aan energie-schokken. Het geestelijk lot van een groot aantal volkeren wordt in dit boek belicht.MEER VAN DEZE AUTEUR

Begoocheling - een wereldprobleem
Bewustzijn van het atoom
Brieven over occulte meditatie
Compilatie over seksualiteit
De stralen en de inwijdingen
De ziel en haar mechanisme
De ziel, bron van leven
Discipelschap in het nieuwe tijdperk I
Discipelschap in het nieuwe tijdperk II
De dood, het grote avontuur
Esoterische astrologie
Esoterische genezing
Licht van de ziel
Mensen- en zonne-inwijding
Naar buiten treden van de geestgelijke hiërarchie
Nieuwe psychologie I
Nieuwe psychologie II
Onvoltooide autobiografie
Opvoeding in het nieuwe tijdperk
Problemen der mensheid
Stof om na te denken
Telepathie en het etherisch lichaam
Van Bethlehem tot Golgotha
Van intellect naar intuïtie
Verhandeling over kosmisch vuur
Wederkomst van de Christus
Werken van Hercules
Witte magie
DETAILS
ISBN 9062717195
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 151
Imprint: Lucis Trust
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 15,95