Synthese
Uitgeverij Synthese


Omgang met Gods geestenwereld

Johannes Greber


Johannes Greber werd in 1876 geboren in Wenigerath, Bernkastel. Hij studeerde theologie in Trier en werd in 1900 tot priester gewijd. Zijn parochie was arm en hij voelde al snel de behoefte niet alleen Gods woord te prediken maar ook in materiële zin te helpen. Hij beschikte over een sterke geneeskracht waardoor hij in staat was zieken te genezen en de tuberculose die in zijn parochie heerste, grotendeels uit te bannen. Hij organiseerde ook een soort semi-medische dienst in een streek waar vrijwel geen artsen beschikbaar waren.
Via enkele parochianen kwam Johannes Greber in contact met een groepje mensen dat spiritistische seances hield. Hij concludeerde dat de gebeurtenissen een onbevooroordeeld onderzoek waard waren en stond versteld over de rijkdom en waarheden die het jonge medium voorlegde. Deze hadden o.a. betrekking op de inhoud van het Nieuwe Testament waarvan grote gedeelten in dit boek zijn terug te vinden. Ook leidden de mededelingen van het medium hem naar plaatsen waar hij materiaal voor dit boek kon vinden dat een bron van vernieuwing en kracht kan zijn in deze verwarrende tijd. Het plaatst het spiritisme in een religieus kader van hoog niveau, mits de seances worden gehouden in de geest van God.
DETAILS
ISBN 9062715354
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 390
Druk: 2
Datum: 14/09/2007
Imprint: Synthese
Status: In herdruk
Prijs:  € 24,90