Synthese
Uitgeverij Synthese


Symboliek in kathedralenbouw

prof. ir. Marinus Gout


De inhoud gaat over de bouw en de vormentaal van de gothische kathedraal. Deze toont in zijn ontwerp en uitvoering een stellingname ten gunste van het Platonisme en de daarmee verbonden getallensymboliek van het Pythagorisme, welke voor de grotendeels analfabetische bevolking een belangrijke rol speelde.

Helaas is een groot deel van de daarbij gebruikte 'taal' na de Middeleeuwen verloren gegaan en is het 'lezen' van de in steen en gebrandschilderd glas uitgebeelde boodschap nu niet meer zo eenvoudig.

Het Griekse denken ging in principe uit van een twee-deling van al het bestaande, tot uiting komend in de twee westtorens van de kathedraal en de daarop voorkomende symbolen als zon en maan. Plato vergelijkt dit dualisme ook met het huwelijk van man en vrouw, en dat brengt een derde beginsel als synthese voort, dat door hem het kind genoemd wordt.

Het wordt duidelijk dat er zich in de Middeleeuwen een conflict rondom de 'Drie-eenheid' afspeelt. De typische gothische kathedraal komt dan ook alleen in West-Europa voor en niet in de omgeving van Rome!MEER VAN DEZE AUTEUR

De gulden snede
Sacrale geometrie


DETAILS
ISBN 9062719031
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 120
Druk: 1
Imprint: Synthese
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 19,50