Synthese
Uitgeverij Synthese


Kabbala

Alexandra Gabrielli


De kabbala is een geestelijke erfenis van de mensheid, die wij kunnen gebruiken om ons eigen leven vorm te geven, de opgave van het mens-zijn op aarde. De hedendaagse mens is een verscheurde mens die uit onmacht om het leven te leven en de wereld te beheersen, het slachtoffer of de slaaf wordt van 'machten' die de wereld besturen. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen goed en kwaad. De kabbala leert ons hoe die krachten te onderkennen en te hanteren opdat de mens Mens wordt, die bestaat uit man èn vrouw.

De zeer ter zake kundige auteur voert ons mee op de weg van de kabbala, het 'smalle pad' waarop de mens kan gaan om tot zijn bron terug te keren. Het leggen van een verbinding tussen de goddelijke wereld en de aardse wereld voltrekt zich in de mens zelf, altijd, overal, hier èn nu.

De kabbalist laat zich niet in slaap sussen noch murw maken door hypnotiserende machten en strijdt een strijd zonder agressie en zonder doden want dat is 'ontaarde' strijd. De hele mens waarvan in de kabbala sprake is, is de mens die in zichzelf alle tegenstellingen verenigt met behulp van de wil die een afspiegeling is van de goddelijke wil en wiens wegen de mens volgt om de werken hier op aarde te verrichten volgens een hoger plan.DETAILS
ISBN 906271644X
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 240
Druk: 2
Imprint: Synthese
Status: Beschikbaar
Prijs:  € 16,95